Więcej o nas

Posiadamy obecnie kilkaset polskich i obcojęzycznych książek i czasopism o tematyce filozoficznej, prawniczej, etycznej, kulturalnej, pedagogicznej, weterynaryjnej, zootechnicznej oraz powieści, wiersze, poradniki, a nawet baśnie i bajki dla najmłodszych. Literatura w całości dotyczy wyłącznie zwierząt lub relacji człowiek – zwierzę.

Literatura obcojęzyczna obejmuje pozycje wydane w językach: angielskim, niemieckim, czeskim, chorwackim, francuskim, ukraińskim i rosyjskim. Pozycje wydane w innych językach niż polski, a które posiada Biblioteka, nie są dostępne w innym miejscu w Polsce do publicznego wglądu. Pozycje wydane w języku polskim są dostępne pojedynczo w nielicznych innych bibliotekach.

Czasem nasze książki okazują się pomocne przy powstawaniu filmów. Głośny kandydat do nagrody Oscara „Królik po berlińsku” w reżyserii Bartka Konopki częściowo bazował na materiałach udostępnionych reżyserowi przez Bibliotekę.

W lokalu, oprócz biblioteki, w latach 2008 – 2014 znajdowało się warszawskie biuro Stowarzyszenia Pomocy Królikom – „Królicze Biuro”, odbywają się tu szkolenia prawnicze dotyczące zwierząt, np. dla inspektorów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, spotkania członków Stowarzyszenia Empatia, Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim, a także spotkania innych osób, które zainteresowane są losem zwierząt.